Bài Uno

(UNO)

2-10người / 10phút / G4

Trò chơi bài thú vị cho mọi người!

Tại sao không thử chơi cùng với các con vào cuối tuần?

Người đầu tiên hết bài trong tay sẽ là người chiến thắng
1. Phần cấu thành


19 lá bài màu xanh19 lá bài màu xanh lá cây19 lá bài màu đỏ19 lá bài màu vàng
36 lá bài khác


2. Chuẩn bị trò chơi

Mỗi người lấy một lá bài.

Người rút được lá bài điểm cao nhất sẽ là người chia bài, tức là nhà cái.

Sau khi nhà cái trộn bài kỹ, mỗi người được chia bảy lá.

Những lá bài còn lại được xếp thành một chồng úp xuống.

Lá bài trên cùng của chồng bài úp sẽ được lật lên và đặt xuống để bắt đầu đống bài bị

bỏ.

Chú ý:

Nếu lá bài được lật mở là một lá bài đặc biệt,

hãy tham khảo 'Chức năng của các lá bài đặc biệt' để tiếp tục trò chơi3. Điều kiện chiến thắng

Người đầu tiên hết bài sẽ giành chiến thắng trong vòng đấu.

Người chơi tiến hành nhiều vòng để tích lũy 500 điểm trước tiên sẽ là người chiến thắng.


4. Tiến trình trò chơi

Người ngồi bên trái của nhà cái sẽ bắt đầu trò chơi. Lượt chơi sẽ di chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Trong lượt của mình, bạn phải đặt một lá bài có cùng số, màu sắc hoặc hình ảnh với lá bài trên cùng của đống bài bị bỏ. (Đối với các lá 'bài đặc biệt' có hình vẽ, vui lòng xem mục 'Chức năng của các lá bài đặc biệt' ở dưới.)

Nếu bạn không có bài để đánh hoặc không muốn đánh, bạn phải rút một lá bài từ chồng bài. Nếu lá bài bạn vừa rút có thể đánh, bạn có thể đánh ngay lập tức. (Bạn không thể đánh bài mà bạn đã có từ trước.)*thẻ đặc biệt*


Thẻ rút 2

 • Khi bạn đánh thẻ rút 2, người chơi tiếp theo phải rút 2 lá bài từ chồng bài và bỏ qua lượt của họ.

 • Bạn không thể sử dụng thẻ rút 2 hoặc thẻ rút 4 khác để ngăn chặn hoặc chuyển lượt cho người tiếp theo.

 • Nếu thẻ rút 2 là lá bài đầu tiên được lật mở khi bắt đầu trò chơi, người ngồi bên trái nhà cái phải rút 2 lá và bỏ qua lượt của họ.


Thẻ đảo ngược

 • Khi bạn đánh thẻ đảo ngược, hướng đi của trò chơi sẽ được đảo ngược.

 • Nếu thẻ đầu tiên được lật mở là thẻ đảo ngược, trò chơi sẽ bắt đầu từ nhà cái và tiếp tục theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.Thẻ bỏ lượt

 • Khi bạn đánh thẻ bỏ lượt, người chơi tiếp theo sẽ bị bỏ qua lượt của họ.

 • Nếu thẻ bắt đầu trò chơi là thẻ bỏ lượt, người ngồi bên trái nhà cái sẽ bị bỏ qua và người tiếp theo sẽ bắt đầu lượt chơi.
Thẻ rút bốn màu

 • Khi bạn đánh thẻ rút bốn màu, người đánh có quyền chọn màu.

 • Người chơi tiếp theo phải rút 4 lá bài và kết thúc lượt của họ.

 • Bạn chỉ có thể đánh thẻ này khi bạn không có thẻ nào trong tay trùng với màu của thẻ trên cùng của đống bài bị bỏ.

 • Nếu người bị tấn công nghi ngờ rằng người tấn công không thực sự không có thẻ màu phù hợp, họ có thể thách thức bằng cách kiểm tra bài trên tay của người tấn công.

 • Nếu tìm thấy thẻ màu phù hợp, người tấn công sẽ phải rút 4 lá. Nếu không, người thách thức sẽ phải rút tổng cộng 6 lá (4 lá ban đầu cộng 2 lá phạt).

 • Nếu thẻ rút bốn màu là thẻ đầu tiên được lật mở khi bắt đầu trò chơi, thẻ này sẽ được đặt trở lại vào chồng bài và một lá mới sẽ được rút ra.
Thẻ wild.

Bạn có thể chọn bất kỳ lúc nào.

Người chọn sẽ chọn màu mà họ muốn, sau đó người tiếp theo phải đặt một thẻ trong màu đó.
Thẻ wild swap.

 Khi đặt thẻ wild swap, bạn có thể chọn một người bất kỳ và hoán đổi tất cả các thẻ trong tay của họ.

-Sau đó, bạn cũng cần chọn màu mong muốn. Thẻ wide custom.

Trước khi bắt đầu trò chơi, mọi người cùng viết ra các quy định mà họ đồng ý.

 Khi thẻ wide custom được đặt ra, bạn sẽ thực hiện theo những ghi chú trên thẻ và chọn màu mong muốn.

Nếu thẻ bắt đầu trò chơi là thẻ wild swap hoặc thẻ wide custom, người bắt đầu sẽ chọn màu cho thẻ.

 5. Kết thúc trò chơi


Nếu ai đó chỉ còn lại một lá bài cuối cùng, họ phải nói "Uno".

Nếu họ không nói "Uno" và bị phát hiện chỉ còn một lá bài, họ phải rút thêm hai lá bài.

Nếu ai đó hết bài trước, ván chơi kết thúc và họ giành chiến thắng trong vòng đó.

Người chiến thắng vòng đó nhận điểm tương ứng với số lá bài còn lại trong tay mỗi người.

- Lá bài số có giá trị là số điểm tương ứng với số ghi trên lá bài.

- Lá bài "Draw 2", "Reverse", "Skip" có giá trị là 20 điểm.

- Thẻ wild hoặc "Wild Draw 4" có giá trị là 50 điểm.

- Thẻ wild swap hoặc wild custom có giá trị là 40 điểm.

Nếu có người đạt được 500 điểm trở lên qua nhiều vòng, họ chiến thắng toàn bộ trò chơi.