Trò chơi sử dụng các viên gạch có số và màu sắc để tạo thành bộ hoặc chuỗi.

Chiến lược suy nghĩ và sự nhanh nhạy là quan trọng.


Bộ trò chơi Rummy Mạt 

(Rummikub)

2-4người / 60phút / CARD&CHIPS


----------mục lục----------

1. Phần cấu thành

2. Chuẩn bị trò chơi

3. Tiến trình trò chơi

4. Sử dụng gạch Joker

5. Kết thúc trò chơi

6. tính điểm

---------------------------1. Phần cấu thành4 giá đỡ gạch

Mỗi màu sẽ có từ 1 đến 13 viên gạch và có 2 viên gạch joker.
Túi để đặt viên gạch
2. Chuẩn bị trò chơi


1. Trộn các viên gạch mà không cho thấy


2. 14 viên gạch được lấy từ túi.

Trong lượt của mình, bạn có thể thực hiện 2 hành động:

1. Lấy 1 viên gạch từ túi.

2. Đặt xuống.

Khi đặt xuống, có điều kiện:

1. 3 hoặc 4 viên gạch cùng số, màu sắc khác nhau.

2. 3 hoặc nhiều viên gạch cùng màu liên tiếp.


3. Tiến trình trò chơi

1. Ví dụ về 3 hoặc 4 viên gạch cùng số nhưng màu sắc khác nhau


2. Ví dụ về 3 viên gạch cùng màu sắc liên tiếp

Important! Khi đặt xuống lần đầu tiên, 
tổng số điểm của các viên gạch phải đạt 30 hoặc hơn.Đây được gọi là "đăng ký".

Sau khi đã đăng ký, bạn có thể sử dụng các viên gạch đã được đặt bởi bạn

 hoặc người khác để tạo ra các kết hợp mới.

Important! Tuy nhiên, 

các viên gạch đã được đặt trước phải vẫn giữ được ít nhất 3 viên gạch.

Nếu không thể lấy hoặc đặt viên gạch trong vòng 1 phút hoặc không thể tạo

 ra một sự kết hợp mới, bạn phải nhận hình phạt bằng cách lấy 3 viên gạch từ túi.

(Các viên gạch chưa được đặt trở lại sẽ được đưa vào túi)


4. Sử dụng gạch Joker 
Viên gạch joker có thể được sử dụng như một viên gạch khác.

Nó có thể được sử dụng với bất kỳ màu sắc hoặc số nào và thay đổi mỗi lần lượt thay đổi.


Các viên gạch joker đã được đặt có thể được sử dụng lại bằng cách thay

 đổi số và màu sắc của chúng.
5. Kết thúc trò chơi

1. Khi tất cả các viên gạch đã được đặt xuống.

2. Khi không còn viên gạch nào để lấy.

1. Khi một người chơi đã đặt tất cả các viên gạch xuống, trò chơi kết thúc ngay lập tức.
2. Trò chơi cũng kết thúc khi không còn viên gạch nào để lấy và không

 ai có thể đặt thêm viên gạch.6. tính điểm

1. Tổng số điểm của các viên gạch còn lại sẽ được tính là điểm âm.

2. Người đã đặt xuống tất cả các viên gạch sẽ nhận được điểm cộng bằng tổng 

điểm âm của tất cả người chơi khác.

3. Người nắm giữ viên gạch joker sẽ nhận được -30 điểm.