Trò chơi đoán thẻ số dựa vào ánh mắt và bầu không khí mà không cần nói chuyện.
Việc đoán các thẻ bài trên tay người chơi khác là rất quan trọng.


The Game 

Một sứ mệnh không thể hoàn thành

(The Game)

1-6người / 20phút / J4


----------mục lục----------

1. Phần cấu thành

2. Loại thẻ

3. Chuẩn bị trò chơi

4. Tiến trình trò chơi

5. Kết thúc trò chơi

---------------------------


Hãy đặt xuống tất cả các thẻ số để chiến thắng trong trò chơi hợp tác này!


1. Phần cấu thành

Bộ bài gồm 4 lá, mỗi lá đều ghi số 1 hoặc 100. (thẻ nhiệt)

 

Bộ bài gồm 98 lá, mỗi lá đều ghi các số từ 2 đến 99 theo thứ tự.

 


Bộ mở rộng 'On Fire' sử dụng 6 lá bài lửa.

  

 

2. Loại thẻ

thẻ nhiệt

 

thẻ số

 

 

3. Chuẩn bị trò chơi

Trong quá trình chơi, bạn không được phép hiện thị các thẻ số cho người 

chơi khác hoặc nói ra chúng.

  

Chơi một mình: mỗi người nhận 8 lá bài số.

Chơi hai người: mỗi người nhận 7 lá bài số.

Chơi từ ba đến năm người: mỗi người nhận 6 lá bài số.

 

Đặt thẻ nhiệt và chia các thẻ số, xếp các thẻ còn lại thành một chồng.


4. Tiến trình trò chơi

Kiểm tra các thẻ số của bạn và trò chơi sẽ bắt đầu từ người chơi mở đầu

 và tiếp tục theo chiều kim đồng hồ.

 

Trong lượt của bạn, bạn phải đặt xuống ít nhất 2 lá bài.

Khi đặt bài, bạn chỉ được phép đặt từng lá một.

Mỗi khi đặt bài, bạn chọn một cột mong muốn và đặt thẻ số vào cột đó.

 

<thẻ nhiệt>

Từ 1 đến 99: Các số phải tăng dần.

Từ 100 đến 2: Các số phải giảm dần.


(Khi đặt thẻ, bạn không xếp chồng lên nhau mà phải đặt chúng 

che phủ lên thẻ đã đặt trước đó.)

 

Sau khi sử dụng các thẻ số, bạn sẽ nhận bổ sung 

thẻ tương ứng với số lượng thẻ đã dùng và kết thúc lượt của mình.

 

Bạn có thể bỏ qua các quy tắc thông thường và đặt thẻ số

Bạn có thể đặt thẻ có số thấp hơn 10 so với thẻ hiện tại trong cột tăng dần.


Thứ tự tăng dần: (59 > 49 > 39 > 29 > 19 > 9)

Thứ tự giảm dần: (9 > 19 > 29 > 39 > 49 > 59)


Không được phép có hành động ám chỉ các thẻ số, 

nhưng bạn có thể nói như 'Tôi sẽ đặt ở cột này'.

Khi hết bài trong chồng bài, bạn có thể đặt các thẻ số trong tay mình từng lá một.


5. Kết thúc trò chơi

Nếu một người đã hết thẻ số trong tay và trong chồng bài, người đó sẽ rời khỏi trò chơi và những người chơi khác tiếp tục.

Nếu có người không thể đặt thẻ số nữa, trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức (thua).

Nếu tất cả người chơi đều đã đặt hết thẻ số của mình, đó là chiến thắng.