Để thành công trong việc ký kết nhiều giao dịch và tích luỹ tài sản lớn, 

bạn cần có mối liên kết với những nhà đầu tư có ảnh hưởng. 

Nếu bạn có thể thuyết phục những người cần thiết tham gia vào bàn đàm 

phán và tham gia vào các giao dịch, 

bạn có thể kiếm được số tiền lớn và leo lên vị trí hàng đầu trong ngành!


Tuy nhiên, luôn phải cẩn trọng với những đối thủ muốn can thiệp vào các 

giao dịch gần như thành công bằng cách sử dụng nhiều thủ đoạn và chiến 

lược để đảm bảo rằng bạn nhận được phần của mình!


I'm the Boss! : BỐ MÀY LÀ SẾP

(I'm the boss!)

3-6người / 60phút / BEST3-2


----------mục lục----------

1. Phần cấu thành

2. Chuẩn bị trò chơi

3. Tiến trình trò chơi

4. Kết thúc trò chơi

5. Quy tắc biến thể

---------------------------


Người chơi sẽ thu thập các nhà đầu tư để hoàn thành các giao dịch và nhận cổ tức.

 Họ cũng có thể tham gia vào các giao dịch đã bắt đầu bởi người chơi khác để nhận cổ tức.

Khi trò chơi kết thúc, người chơi có số tiền lớn nhất sẽ chiến thắng.1. Phần cấu thành

98 lá thẻ ảnh hưởng


24 lá thẻ dòng họ


21 lá thẻ du lịch10 lá thẻ ông chủ33 lá thẻ tuyển dụng


10 lá thẻ dừng


110 lá thẻ tiền


15 lá thẻ giao dịch


6 lá thẻ nhà đầu tư


đô la ký hiệu


Xúc xắc


Bảng:

Trên bảng có 16 ô giao dịch.

Mỗi ô giao dịch hiển thị số tiền cổ tức nhận được khi giao dịch kết thúc và số lượng

 nhà đầu tư cần thiết để thực hiện giao dịch.

Càng giao dịch lớn, càng cần nhiều nhà đầu tư.

Số tiền cổ tức cho mỗi giao dịch được quy định khi giao dịch được thực hiện.


ex)

 giao dịch cần có các nhà đầu tư màu đỏ, màu xanh dương và màu vàng, 

và cần thêm 2 người nữa từ những nhà đầu tư màu hồng, màu cam và màu xanh lá.

Khi có tổng cộng 5 người, giao dịch sẽ được thực hiện.


2. Chuẩn bị trò chơi

Mỗi người chơi được cấp sáu thẻ nhà đầu tư có hình nhà đầu tư ở cả hai mặt. 

Nếu có 4-5 người chơi thì những lá bài đầu tư còn lại đặt cạnh bảng. 

Nếu có ba người chơi, mỗi người sẽ nhận được hai thẻ nhà đầu tư. 

Trong quá trình chơi, mỗi người chơi sẽ đóng vai nhà đầu tư trước mặt mình.


Thực hiện việc trộn đều các lá thẻ ảnh hưởng và phân phối 5 lá cho mỗi người chơi.

Những lá thẻ còn lại được chồng lên nhau ở giữa bàn mà không 

cho phép mặt trước hiện ra.

Các lá thẻ ảnh hưởng đã nhận được cần được giữ kín không cho phép 

người chơi khác nhìn thấy.


Trên bảng chơi, xếp các lá thẻ giao dịch theo thứ tự từ #1 ở trên cùng đến #15 ở dưới cùng.

Trên lá thẻ giao dịch ở trên cùng,

 có ghi số tiền mà mỗi cổ tức có thể nhận được nếu giao dịch được thực hiện ngay bây giờ.

Số tiền của mỗi cổ tức sẽ tăng dần theo tiến trình của trò chơi.


Một người chơi được chọn làm ngân hàng.

Khi giao dịch được hoàn thành, ngân hàng sẽ thanh toán cổ tức cho kết quả giao dịch.

Mỗi người chơi bắt đầu trò chơi với tình trạng rỗng túi!


Người nào được quyết định bắt đầu trước sẽ được chọn, 

người ngồi bên phải của người chơi bắt đầu sẽ đặt dấu hiệu đô la vào ô mong muốn.

Trò chơi bắt đầu từ người chơi đó.3. Tiến trình trò chơi

Mỗi người chơi có thể chọn một trong hai hành động sau để thực hiện trong lượt của mình.


• Bắt đầu giao dịch ở ô mà dấu hiệu đô la được đặt ("Hãy giao dịch" là ví dụ.)

• Lăn xúc xắc và di chuyển dấu hiệu đô la theo số điểm trên xúc xắc theo chiều kim đồng hồ. Các ô có thẻ giao dịch che phủ không tính trong số ô di chuyển.


Nếu bạn chọn di chuyển, bạn sẽ chọn một trong hai hành động sau khi đến ô đích.


• Bắt đầu giao dịch ở ô mà dấu hiệu đô la đã đến.

• Lấy 3 lá thẻ ảnh hưởng từ bộ bài thẻ ảnh hưởng. 

Mỗi người chơi chỉ được giữ tối đa 12 lá thẻ ảnh hưởng. 

Nếu bạn đã có hơn 12 lá thẻ ảnh hưởng, 

bạn sẽ phải loại bỏ chúng xuống còn 12 lá trước khi lấy thêm lá thẻ mới.

 Nếu không, trước khi loại bỏ, bạn có thể sử dụng 3 lá thẻ tuyển dụng để giảm số lượng thẻ.


Nếu bạn muốn lấy thêm lá bài hoặc thực hiện một giao dịch, 

hoặc nếu giao dịch của bạn không thành công, 

lượt của bạn sẽ kết thúc và lượt sẽ chuyển cho người chơi bên trái. 

(Đối với các tình huống ngoại lệ, hãy xem phần 'Thẻ Ông chủ')

Những Mẹo Trong Quá Trình Chơi👀:

Trong giai đoạn ban đầu của trò chơi, việc thu thập đủ thẻ ảnh hưởng là quan trọng,

 cho phép bạn can thiệp vào các thương thảo của người chơi khác hoặc bảo vệ 

giao dịch của chính mình.3-1. Giao Dịch

Khi bạn nói "Hãy giao dịch," giao dịch sẽ bắt đầu từ ô mà dấu hiệu đô la đã đặt.

Trước khi bạn nói điều này, người chơi khác không thể nói những lời có ảnh hưởng đến quyết định có bắt đầu giao dịch hay không,

và họ cũng không thể sử dụng thẻ ảnh hưởng.


Người chơi bắt đầu giao dịch sẽ là người điều hành của giao dịch này.

Để giao dịch thành công, cần có các nhà đầu tư ở ô đó.

Các dòng họ có kích thước lớn là cần thiết để hoàn thành giao dịch này.

Con số được viết bên trong ô màu trắng cùng với các ô nhỏ là chỉ số cần thêm bao nhiêu nhà đầu tư dòng họ khác nữa. 


Cách thức hoàn thành giao dịch như sau.

• Những nhà đầu tư mà người chơi ông chủ có được coi là đồng ý với giao dịch. 

Ví dụ, nếu những dòng họ cần thiết cho giao dịch là màu đỏ và màu cam, 

và ông chủ sở hữu cả hai nhà đầu tư này, 

thì tự động ông chủ đã có sự đồng ý từ hai dòng họ này.

• Nếu cần, bạn có thể đặt thẻ dòng họ mà bạn đang cầm trên bàn và sử dụng 

những người thay thế thay vì các nhà đầu tư tương ứng. 

Thẻ dòng họ biểu thị gia đình của nhà đầu tư cùng màu, 

và có thể thay thế cho nhà đầu tư tương ứng trong bất kỳ giao dịch nào. 

Mỗi nhà đầu tư có 4 thẻ dòng họ.

• Nếu bạn không có thẻ nhà đầu tư cần thiết cho giao dịch,

 hoặc không thể hoặc không muốn sử dụng thẻ dòng họ, 

bạn sẽ phải thu thập những nhà đầu tư cần thiết thông qua 

thương thảo với người chơi khác.3-2. Thương Thảo

Khi một người nào đó bắt đầu một giao dịch,

tất cả người chơi đều có thể tham gia hoặc gây trở ngại cho giao dịch đó.

Trong quá trình giao dịch, không có thứ tự cụ thể nào,

bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào thương thảo bất cứ lúc nào thông qua các hành động sau đây.

• Tham gia vào thương thảo.

• Sử dụng thẻ ảnh hưởng.3-2-1. Tham Gia Thương Thảo

Người chơi nắm giữ thẻ nhà đầu tư cần thiết hoặc có thẻ dòng họ 

trong tay có thể tham gia thương thảo với ông chủ.

Nếu có thẻ nhà đầu tư, họ có thể đề xuất tham gia giao dịch trực tiếp 

cho ông chủ.

Người chơi nắm giữ thẻ dòng họ phải đặt thẻ xuống để mọi người 

có thể nhìn thấy trước khi đề xuất tham gia thương thảo.

Trong cả hai trường hợp, họ phải thương lượng với ông chủ về phí cho 

sự đồng ý để thực hiện giao dịch.


Hiện tại, chỉ có lợi nhuận từ giao dịch mới có thể được xem xét như là phí trả.

Người chơi có thể yêu cầu một số lượng phần trăm của lợi nhuận hoặc yêu 

cầu một khoản tiền cụ thể.

Ông chủ sẽ phải quyết định xem liệu ông sẽ trả số tiền yêu cầu để có 

được sự đồng ý của nhà đầu tư hay không.

Không thể trả tiền trước khi giao dịch được hoàn thành.

Mỗi lá thẻ dòng họ đã đặt xuống sẽ tiếp tục ở trạng thái đã đặt xuống, 

không phụ thuộc vào kết quả của thương thảo.

Với mỗi màu sắc, ngoài các lá thẻ nhà đầu tư, còn có 4 lá thẻ dòng họ, 

do đó trong quá trình thương lượng, có thể có nhiều người chơi đại diện cho mỗi dòng họ,

và ông chủ có thể quyết định chọn người chơi nào sẽ tham gia vào giao dịch.3-2-2. Thẻ Ảnh Hưởng

Bất kỳ người chơi nào, bao gồm cả ông chủ, cũng có thể sử dụng thẻ ảnh hưởng.

Thẻ có thể được sử dụng để ảnh hưởng đến thương thảo hoặc để phản 

ứng với hành động của người chơi khác trong quá trình thương thảo.

Trong quá trình thương thảo, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng thẻ ảnh hưởng, 

không cần phải theo thứ tự.

Cần lưu ý rằng không cần phải sử dụng thẻ theo thứ tự.

Bạn có thể xem các ví dụ trong phần sau của hướng dẫn để biết cách sử 

dụng các thẻ ảnh hưởng khác nhau.Thẻ du lịch (21)

Thẻ du lịch có thể sử dụng trên thẻ nhà đầu tư hoặc dòng họ tương ứng.

Những người đã "đi du lịch" (các thẻ được đặt dưới thẻ du lịch)

sẽ không tham gia vào giao dịch này. (Có 3 thẻ du lịch cho mỗi dòng họ,

và có 3 thẻ du lịch màu xám có thể sử dụng cho bất kỳ dòng họ nào.)

Thẻ du lịch đã được sử dụng trên thẻ nhà đầu tư

sẽ được giữ lại cho đến khi giao dịch kết thúc.

Sau khi giao dịch kết thúc, thẻ du lịch sẽ bị loại bỏ.

Nếu sử dụng thẻ du lịch trên thẻ dòng họ, hai thẻ sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.Thẻ Tuyển Dụng (33)

Thẻ Tuyển Dụng chỉ có thể được sử dụng theo bộ 3 thẻ.

Khi sử dụng bộ 3 thẻ Tuyển Dụng,

bạn có thể chiếm đoạt thẻ nhà đầu tư của người chơi khác.

(Khi còn lại thẻ nhà đầu tư không thuộc sở hữu nào

khi có 4~5 người chơi, bạn không thể chiếm đoạt thẻ nhà đầu tư của người chơi khác,

mà phải lấy thẻ nhà đầu tư không có chủ sở hữu.)

Không thể sử dụng thẻ Tuyển Dụng để chiếm đoạt thẻ dòng họ.

Sau khi sử dụng, thẻ Tuyển Dụng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.


Thẻ Boss (10)

Khi sử dụng thẻ này, bạn phải nói "Tôi là Boss!" Khi sử dụng thẻ này, 

người đánh bài sẽ trở thành Boss mới và điều hành giao dịch.

Boss mới và các người chơi có thể tiếp tục giữ nguyên nội dung của 

thương lượng đang diễn ra, hoặc có thể bắt đầu lại từ đầu.

Các thẻ dòng họ đã được sử dụng sẽ vẫn được giữ nguyên.

Người đầu bị loại khỏi vị trí Boss vẫn có thể tham gia thương lượng 

và sử dụng thẻ giống như các người chơi khác.

Một giao dịch có thể sử dụng nhiều thẻ Boss khác nhau.

Giao dịch sẽ kết thúc khi người cuối cùng sử dụng thẻ Boss làm Boss.

Sau đó, lượt chơi sẽ tiếp tục từ người chơi ở bên trái của người cuối cùng. 

Do đó, có thể có một số lượt chơi bị bỏ qua.


Thẻ Ngừng (10)

Sau khi một người nào đó sử dụng thẻ dưới đây,

bạn có thể ngay lập tức sử dụng thẻ Ngừng để hủy bỏ hiệu quả của nó.

• Thẻ Du Lịch

• Thẻ Boss

• Bộ 3 thẻ Tuyển Dụng


Bạn không thể sử dụng thẻ Ngừng để hủy bỏ hiệu quả của thẻ Ngừng khác.

Bạn có thể sử dụng thẻ Ngừng để bảo vệ giao dịch của mình hoặc giúp đỡ người 

chơi khác vì một lý do nào đó.


Ví dụ:

Một người chơi đã đồng ý với Boss rằng họ sẽ tham gia giao dịch với 

thẻ nhà đầu tư mà họ có và nhận một số tiền nhất định.

Khi đó, một người chơi khác sử dụng thẻ du lịch để cản trở giao dịch.

Nếu người chơi có thẻ nhà đầu tư không có thẻ Ngừng hoặc không muốn sử dụng thẻ,

 Boss có thể sử dụng thẻ Ngừng để hủy bỏ thẻ du lịch và hoàn thành giao dịch.3-3. Kết thúc giao dịch

Không quan trọng Boss là ai,

khi bạn đã thu được sự ủng hộ của tất cả các nhà đầu tư hoặc dòng 

họ cần thiết cho giao dịch của bạn,

bạn phải nêu điều kiện giao dịch và tuyên bố "Một, hai, giao dịch đã thành công."

Khi giao dịch đã thành công, không ai được phép sử dụng thẻ ảnh hưởng.


Những Mẹo Trong Quá Trình Chơi👀:

Bạn có thể thay đổi một chút quy tắc bằng cách yêu cầu Boss hỏi mỗi

người chơi xem họ có thẻ nào để sử dụng thêm trước khi tuyên bố giao dịch thành công.


Nếu có một thẻ dòng họ còn lại trên bàn khi giao dịch được xác nhận,

nhưng người chơi không tham gia vào giao dịch và không đi du lịch,

người chơi sử dụng thẻ đó sẽ lấy lại nó vào tay của mình.

Tất cả các thẻ ảnh hưởng được sử dụng khác sẽ được bỏ đi.

Khi bộ thẻ ảnh hưởng hết, hãy trộn các thẻ đã bỏ để tạo ra một bộ thẻ mới.

Người ngân hàng sẽ thanh toán lợi tức cho Boss theo giao dịch.

Số lợi tức được ghi trên các ô giao dịch trên bảng chơi,

và số tiền của mỗi lợi tức được ghi trên thẻ giao dịch đặt trên đỉnh của bộ bài giao dịch.


Sau khi nhận được lợi tức, Boss phải thanh toán số tiền đã thỏa thuận trong cuộc đàm phán

cho những người chơi tham gia vào giao dịch.ex)

Trong giao dịch thứ sáu, một phần lợi nhuận là $3 triệu.

Nếu một giao dịch 4 người tham gia đã được hoàn tất, bạn sẽ

nhận được $12 triệu từ ngân hàng.Khi tất cả các thanh toán được hoàn thành,

đặt thẻ ở trên cùng của nút giao dịch lên ô đã thực hiện giao dịch

với mặt sau hướng lên và di chuyển bi ký hiệu đô la đến ô trống tiếp theo.

Người chơi bên trái của Boss tiếp tục lượt chơi.


Giao dịch thất bại

Nếu thỏa thuận giao dịch thất bại vì không thể thu thập đủ 

số lượng nhà đầu tư hoặc dòng họ cần thiết,

Boss phải tuyên bố rằng giao dịch đã thất bại. Điều này thường là một tình huống xấu,

nhưng có thể là kết quả của việc các người chơi yêu cầu quá nhiều tiền,

dẫn đến việc không thể tiếp tục thương lượng.

Hoặc trong trường hợp không có dòng họ nào có thể thay thế cho một 

nhà đầu tư đã đi du lịch,

thì giao dịch có thể thất bại vì không có lựa chọn khác, 

Trong mọi trường hợp, khi giao dịch thất bại,

những thẻ dòng họ còn lại trên bàn sẽ được trả lại vào tay của người chơi sử dụng chúng.

Tuy nhiên, tất cả các thẻ ảnh hưởng khác đã được sử dụng trong quá trình 

thương lượng sẽ được bỏ đi.


Tham khảo💭:

Nếu giao dịch thất bại, ngay lập tức lượt chơi kết thúc

và người ngồi bên trái của Boss sẽ tiếp tục lượt chơi tiếp theo.


Quản lý tiền bạc

Các người chơi nên để số tiền họ có trên bàn để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, họ có thể chồng tiền của mình lên sao cho 

không ai biết chính xác số tiền họ đang có.

Người chơi có thể suy đoán số tiền họ có

dựa trên số tiền chồng lên nhưng không thể biết chính xác.

Tuyệt đối không được chạm vào tiền của người khác.


4. Kết thúc trò chơi

Từ giao dịch thứ 10 trở đi, sau mỗi giao dịch thành công,

Sau khi đặt thẻ giao dịch vào ô giao dịch, người chơi đóng vai "boss" sẽ tung xúc xắc.

Nếu số trên mặt xúc xắc khớp với số trên mặt sau của thẻ giao dịch,

Trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức. Nếu không, trò chơi sẽ tiếp tục.

Sau khi giao dịch thứ 15 được hoàn thành, không cần tung xúc xắc,

Trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức. Mỗi người chơi sẽ đếm số tiền mình có

Người chơi có số tiền nhiều nhất sẽ chiến thắng.


ex)

Sau khi giao dịch thứ 11 được hoàn thành,

Nếu người chơi đang đóng vai "boss" tung xúc xắc và

Kết quả là 1 hoặc 2, trò chơi sẽ kết thúc.5. Quy tắc biến thể

Theo sở thích của người chơi,

Bạn có thể áp dụng các quy tắc sau đây thay vì quy tắc gốc để chơi trò chơi.

Hai quy tắc đầu tiên thường được sử dụng nhiều.


• Trong quá trình giao dịch, nếu thẻ Boss được sử dụng

Thậm chí khi Boss thay đổi, lượt chơi vẫn không thay đổi.


• Khi bắt đầu lượt chơi, nếu bạn có hơn 10 lá thẻ ảnh hưởng trong tay

Bạn phải thử giao dịch.  Bạn có thể thử ở ô hiện tại hoặc di chuyển và thử ở ô mới.


• Để kiếm tiền từ giao dịch, bạn phải là Boss hoặc

Bạn đã sử dụng ít nhất một lá thẻ ảnh hưởng.

Nếu không, bạn sẽ không nhận được cổ tức.


• Khi lấy thẻ ảnh hưởng,

Số lượng thẻ lấy sẽ thay đổi tùy theo số lượng thẻ nhà đầu tư mà bạn đang giữ.

Nếu không có thẻ nhà đầu tư, bạn sẽ lấy 4 lá,

Nếu chỉ có một thẻ nhà đầu tư, bạn sẽ lấy 3 lá,

Nếu có hai thẻ nhà đầu tư, bạn sẽ lấy 2 lá,

Nếu có ba thẻ nhà đầu tư trở lên, bạn sẽ lấy 1 lá.


• Nếu bạn có 3 lá thẻ ảnh hưởng hoặc ít hơn trong tay, bạn không thể thực hiện giao dịch.


• Từ giao dịch thứ 10 trở đi,

Mỗi người chơi chỉ có thể giữ tối đa 10 lá thẻ ảnh hưởng trong tay.

Nếu muốn trò chơi kết thúc nhanh hơn,

Bắt đầu xếp thẻ giao dịch mà không có thẻ 3, 6, 9.

Các điều kiện kết thúc trò chơi vẫn giống như trò chơi bình thường.


• Nếu muốn trò chơi ít cạnh tranh hơn, không phụ thuộc vào số người chơi,

Theo luật chơi dành cho hai người để tiến hành trò chơi.2 người chơi

Ngoại trừ các quy tắc dưới đây, tất cả các quy tắc khác giống như quy tắc ban đầu.

 Người chơi làm Boss có thể sử dụng các nhà đầu tư của đối phương

 mà không cần sự đồng ý của họ.

Trong trường hợp này, Boss phải trả 'số tiền được chia từ tổng số 

tiền cổ tức cho số nhà đầu tư' cho mỗi lá thẻ nhà đầu tư.

Bất kỳ người chơi nào cũng có thể sử dụng thẻ du lịch trên 

thẻ nhà đầu tư của mình để ngăn chặn việc giao dịch được hoàn thành.

Boss phải hoàn thành giao dịch một cách bắt buộc nếu điều kiện giao dịch 

được đáp ứng bằng cách sử dụng các thẻ nhà đầu tư và bộ lạc được đặt trên bàn.6. Ví dụ

Trong ví dụ sau, bạn có thể thấy cách mà các thẻ ảnh hưởng được sử dụng 

trong cuộc đàm phán và làm thế nào mà nó có thể làm lung lay cuộc đàm phán.


Đã có 12 giao dịch đã được hoàn tất Và giờ là lượt thực hiện giao dịch thứ 13.

Một cổ tức có giá trị $5 triệu,

Và vì hiện tại có tổng cộng 6 cổ tức trên bảng, vì vậy tổng số tiền cổ tức là $30 triệu.

Để hoàn tất giao dịch này, Cần có sự đồng ý của năm nhà đầu tư.

Nhà đầu tư màu vàng, xanh dương, đỏ là bắt buộc,

và hai nhà đầu tư màu cam, màu hồng, màu xanh lá cây cũng cần phải tham gia thêm.


Minh, , LinhHuệ đang chơi trò chơi, và mỗi người có các nhà đầu tư sau:

Minh: Màu xanh dương, màu hồng

: Màu đỏ

Linh: Màu vàng, màu xanh lá cây

Huệ: Màu cam

Minh đến lượt rồi. Anh ấy quyết định thử giao dịch này.

Các nhà đầu tư mà Minh sở hữu màu xanh và màu hồng tự động đồng

ý với giao dịch này, phải không?

Và anh ấy đã đặt các lá bài của mình màu xanh và màu vàng xuống.

Minh đề nghị với Hà: "Nếu em tham gia giao dịch với nhà đầu tư màu đỏ,

anh sẽ trả $5 triệu."


Hà nghĩ số tiền quá ít, vì vậy cô ấy đề xuất lại cho Minh.

"Cần ít nhất $8 triệu. Nhưng cuối cùng, anh cũng nhận được $22 triệu đúng không?"


Minh không thể chống lại lời đề nghị của Hà, dù cảm thấy hơi tiếc nuối.

Trước khi Minh tuyên bố giao dịch thành công, Linh sử dụng thẻ du lịch lên

thẻ nhà đầu tư màu xanh lam của Minh.

Minh sử dụng thẻ dừng lại để tự vệ trước đòn tấn công này của Linh.

Thẻ du lịch của Linh và thẻ dừng của Minh được vứt đi cùng nhau.

Tuy nhiên, Huệ cũng có một thẻ du lịch!

Huệ sử dụng thẻ du lịch lên thẻ nhà đầu tư màu xanh lam của Minh một lần nữa.

Minh không thể ngăn chặn nữa vì không còn thẻ dừng.

Bây giờ, vì nhà đầu tư màu xanh lam đã đi du lịch, Huệ đề nghị tham gia giao dịch nếu

Minh trả $9 triệu cho cô.


Huệ cảm thấy mình đang có ưu thế trong thương lượng với Minh,

nhưng trước khi họ có thể tiếp tục, Hà đã tung ra thẻ "Tôi là ông trùm".

"Giờ tao là ông trùm! Bây giờ là thương lượng với tao chứ không phải với Minh nữa."


"Không phải như vậy." Minh đã nói khi sử dụng thẻ ông trùm.

Nhưng đáng tiếc, Hà lại có một thẻ ông trùm nữa.

Hà đã sử dụng thẻ ông trùm và trở thành ông trùm một lần nữa.

Không còn ai có thẻ ông trùm nữa,

hoặc có thể không ai muốn sử dụng thẻ ông trùm nữa.

Vì vậy, Hà trở thành ông trùm và tiếp tục điều hành giao dịch này.


Hà nói: "Tôi có thẻ màu cam và màu hồng."

Hà đặt xuống thẻ màu cam và màu hồng.

Thẻ tư vấn màu đỏ mà Hà có sẽ tự động tham gia giao dịch.


Bây giờ chỉ còn thẻ màu vàng và màu xanh dương nữa là có thể hoàn tất giao dịch.

Huệ tiếp tục: "Tôi đang thương lượng với Minh về thẻ màu xanh dương,

nhưng dựa vào tình hình hiện tại, tôi nghĩ rằng bạn cần phải trả thêm.

Nếu bạn trả $10M thì tôi sẽ đồng ý với giao dịch này."


Minh, dù tiếc nuối khi mất vị trí ông trùm, nhưng vì muốn kiếm tiền,

đã đưa ra thẻ màu vàng mà đã đặt xuống trước đó và yêu cầu $10M.


"Linh nói: 'Nếu bạn trả số đó, tôi sẽ tham gia với bạn!"

và đề nghị $8M để tham gia giao dịch với thẻ tư vấn màu vàng của mình.

"Không được," Minh nói, đưa ra bộ 3 thẻ tư vấn màu vàng của Linh

và mình lấy đi thẻ tư vấn màu vàng của Linh.


Vì Linh không có thẻ tư vấn để phòng thủ, cô ấy phải chấp nhận.

"Như tôi đã nói trước đó, màu vàng là $10M."

Minh hiện đã có thẻ tư vấn và thẻ bộ tộc màu vàng của Linh.


Hà cũng phàn nàn: "Lợi nhuận. Lợi nhuận."

Nhưng anh ấy nhanh chóng chấp nhận điều kiện của Minh và

tuyên bố rằng giao dịch đã được thực hiện.

"Một, hai, giao dịch đã được thực hiện."


Ngân hàng trả $30 triệu cho Hà,

và Hà phân phối như đã thỏa thuận trong thương vụ,

cho Huệ và Minh mỗi người $10 triệu. $10 triệu còn lại là phần của Hà.


Các thẻ bộ tộc màu cam và màu hồng mà Hà đã đặt xuống

đã tham gia vào thương vụ, vì vậy chúng được loại bỏ sau khi thương vụ kết thúc.

Thẻ tư vấn màu vàng của Huệ cũng bị loại bỏ.


Minh đã tham gia với thẻ tư vấn màu vàng của mình,

và thẻ bộ tộc màu vàng đã trở về tay của anh ấy.

Thẻ bộ tộc màu xanh lá cây cũng được trả lại tay vì chúng không tham gia vào thương vụ.


Minh đã sử dụng tất cả các thẻ ảnh hưởng còn lại của mình.

Cũng đã loại bỏ thẻ du lịch đặt trên thẻ tư vấn màu xanh của Minh.


Cuối cùng, Hà, người trở thành Boss cuối cùng, 

đã lật thẻ giao dịch trên đỉnh của nơi giao dịch vừa kết thúc,

và di chuyển biểu tượng đô la đến ô tiếp theo để kiểm tra xem trò chơi đã kết thúc chưa.


Hà lắc xúc xắc và được số 5, cho thấy trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Linh, người ở bên trái của Hà, sẽ tiếp tục lượt chơi tiếp theo.