Trong hai thẻ, luôn có một hình ảnh giống nhau trên một thẻ. Người tìm thấy hình ảnh nhanh nhất sẽ thắng!

Dobble trò chơi bảng

(dobble)

2-8người / 15phút / S2

----------mục lục----------

[1]Phần cấu thành

[2]Tiến trình trò chơi

[3]mau lấy đi!

[4]Mau bỏ đi!

[5]Bạn à, xin lỗi nhé!

[6]Á, nóng quá!

-------------------------

[ad]


<Phần cấu thành>


Trò chơi có tổng cộng 55 lá bài.


<Tiến trình trò chơi>

Đô bố có thể chơi theo 5 cách khác nhau. 

Bạn có thể chơi nhiều trò mini theo một thứ tự cụ thể hoặc lặp lại cùng 

một trò chơi nhiều lần.


Trong quá trình tổ chức giải đấu, cách tính điểm như sau:

Bắt đầu từ "<mau lấy đi!>", người thua trong trò chơi hiện tại sẽ chọn trò chơi mini tiếp theo.


<mau lấy đi!>: Mỗi lá bài được lấy được 1 điểm,

người có số điểm cao nhất nhận thêm 5 điểm.

<Mau bỏ đi!>: Người đầu tiên vứt hết bài nhận 10 điểm, người cuối cùng -20 điểm.

<Bạn à, xin lỗi nhé!>: Người nhận ít bài nhất nhận 20 điểm,

người xếp thứ hai nhận 10 điểm.

<Á, nóng quá!>: Mỗi lượt cuối cùng nhận -5 điểm.

<Tất cả đều là của mình!>: Mỗi lá bài lấy được được tính 1 điểm.trò chơi nhỏ #1 <mau lấy đi!>

1. Chuẩn bị

Sau khi trộn bài đều, chia cho mỗi người 1 lá bài úp.

Còn lại các lá bài sẽ được xếp thành một đống ở giữa sao cho các lá bài có thể nhìn thấy hình ảnh của chúng.


2. Cách chơi

1) Một, hai, ba! Sau khi nói lên, tất cả các người chơi sẽ đồng thời mở bài của mình.

2) Tìm hình ảnh giống nhau giữa lá bài ở trung tâm và lá bài trước mặt của mình, 

sau đó nói tên hình ảnh đó ra. (Chắc chắn sẽ có ít nhất một cặp hình ảnh giống nhau.)


3) Người chơi nào nói ra trước sẽ lấy lá bài ở trung tâm.


4) Sau khi lấy lá bài mới từ trung tâm, đặt nó trước mặt của mình và lặp lại vòng lặp.3. Kết thúc trò chơi

Khi tất cả các lá bài trong đống ở trung tâm đã được sử dụng hết, trò chơi sẽ kết thúc.

Trong trường hợp này, người chơi nào nắm giữ nhiều lá bài nhất sẽ chiến thắng.trò chơi nhỏ #2 <Mau bỏ đi!>

1. Chuẩn bị

Mỗi người chơi sẽ nhận được cùng số lượng lá bài.

Những lá bài còn lại sẽ được xếp thành một đống ở trung tâm sao cho 

hình ảnh của chúng có thể nhìn thấy.

Mỗi người chơi sẽ trộn đều những lá bài mà mình nhận được và đặt chúng 

trước mặt mình sao cho hình ảnh không thể nhìn thấy.


2. Cách chơi

1) Một, hai, ba! Sau khi nói lên, mỗi người chơi sẽ lật ngửa đống bài 

của mình để hình ảnh có thể nhìn thấy.


2) Tìm hình ảnh giống nhau giữa lá bài ở trung tâm và lá bài ở đỉnh của

 đống bài của mình.


3) Người chơi nào nói ra trước sẽ đặt lá bài của mình lên trên lá bài ở trung 

tâm và sau đó lấy chúng.


4) Lặp lại vòng lặp với lá bài mới từ trung tâm.3. Kết thúc trò chơi

Người cuối cùng vứt hết lá bài của mình sẽ thua cuộc.


[ad]


trò chơi nhỏ #3 <Bạn à, xin lỗi nhé!>

1. Chuẩn bị

Mỗi vòng, mỗi người chơi sẽ nhận được một lá bài mà không thể nhìn thấy hình ảnh.

Mỗi người chơi sẽ đặt lá bài mà họ nhận được lên tay mình sao 

cho không thể nhìn thấy hình ảnh.

Những lá bài còn lại sẽ được giữ lại và sử dụng cho vòng tiếp theo.2. Cách chơi

1) Một, hai, ba! Sau khi nói lên, tất cả mọi người sẽ cùng lật lá bài trong lòng 

bàn tay của họ để hiển thị cho mọi người xem.

2) Nhìn vào các lá bài trong tay của người khác và trong tay mình, 

khi phát hiện ra các lá bài có cùng hình ảnh,

 hãy nhanh chóng nói tên hình ảnh đó và đặt lá bài của mình lên tay của

 người chơi tương ứng.


3) Người chơi nhận được lá bài mới sẽ so sánh nó với các lá bài

 trong tay của người khác để tìm hình ảnh giống nhau.


* Khi chuyển lá bài, hãy chuyển tất cả một lượt, không quan trọng có bao nhiêu lá bài trên tay của mình.


3. Kết thúc trò chơi

Người nhận tất cả các lá bài từ người khác sẽ là người kết thúc vòng này ở vị trí cuối cùng.

Trò chơi tiếp tục cho đến khi đã hoàn thành ít nhất 5 vòng hoặc cho đến 

khi tất cả các lá bài đã được sử dụng.

Sau khi trò chơi kết thúc, người nắm giữ nhiều lá bài nhất sẽ thua cuộc.trò chơi nhỏ #4 <Á, nóng quá!>

1. Chuẩn bị

Mỗi vòng, lật một lá bài từ chồng ở trung tâm để hình ảnh có thể nhìn thấy.

Sau đó, chia số lượng lá bài tương đương với số người tham gia, 

nhưng úp mặt của lá bài, xung quanh lá bài ở trung tâm.

Các lá bài còn lại sẽ được giữ lại và sử dụng cho vòng tiếp theo.


2. Cách chơi

1) Một, hai, ba! Sau khi nói ra, tất cả các lá bài được úp mặt lên sẽ được lật ngửa đồng thời.

2) Tìm hình ảnh giống nhau giữa các lá bài được lật và lá bài ở trung tâm.


3) Nếu tìm thấy, hãy nói tên của hình ảnh đó ra và đặt lá bài của 

mình lên trước mặt của mình.

* Bạn có thể tìm thấy nhiều hình ảnh giống nhau, nhưng không thể lấy lá bài ở trung tâm.


3. Kết thúc trò chơi

Khi chỉ còn lại lá bài ở trung tâm, vòng lặp sẽ kết thúc.

Lá bài ở trung tâm sẽ được đặt lại ở dưới đống, 

còn lá bài bạn đã thu thập sẽ được giữ riêng.

Khi tất cả các lá bài trong đống đã được sử dụng,

 trò chơi sẽ kết thúc và người chơi nắm giữ nhiều lá bài nhất sẽ chiến thắng.trò chơi nhỏ #5 <Tất cả đều là của mình!>

1. Chuẩn bị

Mỗi người chơi sẽ nhận một lá bài, đặt nó trước mặt của mình mà không lộ hình ảnh.

Sau đó, xếp các lá bài còn lại thành một đống ở trung 

tâm sao cho hình ảnh của chúng có thể nhìn thấy.


2. Cách chơi

1) Một, hai, ba! Sau khi nói ra, 

mỗi người chơi sẽ đồng thời lật bài của mình để mọi người có thể nhìn thấy.

2) Tìm hình ảnh giống nhau giữa các lá bài của người khác và lá bài ở trung tâm,

 sau đó nói tên của hình ảnh đó ra.


3) Lấy lá bài ở đỉnh của đống ở trung tâm và đặt nó lên trên lá bài của đối thủ.


4) Lặp lại vòng lặp với lá bài mới từ trung tâm.3. Kết thúc trò chơi

Khi tất cả các lá bài ở trung tâm đã được sử dụng hết, 

trò chơi sẽ kết thúc và người chơi nắm giữ ít lá bài nhất sẽ chiến thắng.


[ad]


*Ưu tiên về lá bài*

Trong trường hợp nhiều người cùng nói ra tên hình ảnh đồng thời, 

người đã thực hiện hành động liên quan đến lá bài đầu tiên sẽ được coi 

là người chiến thắng, bao gồm lấy lá bài, đưa cho người khác, hoặc vứt bỏ.