Trò chơi nếu bạn đoán đúng tất cả các số của đối thủ, bạn sẽ thắng


Mật mã Davinci

(DaVinci Code)

2-4người / 15phút / BEST7-2

------------mục lục----------

[1]Phần cấu thành

[2]Chuẩn bị trò chơi

[3]Tiến trình trò chơi

[4]Kết thúc trò chơi

----------------------------<Phần cấu thành>

Gạch số x24


Gạch Joker x2

 

<Chuẩn bị trò chơi>

Lật ngược gạch và trộn chúng 

Và sau đó, chọn ngẫu nhiên 4 viên gạch (đối với 2-3 người chơi).

(Đối với 4 người chơi, chọn 3 viên gạch.)


Xếp các viên gạch số trước mặt mình thành một hàng ngang

mà số không được nhìn thấy bởi người khác


Không có giới hạn về sự kết hợp màu sắc của các viên gạch bạn có thể chọn


Khi xếp gạch, bạn phải xếp chúng từ trái sang phải theo thứ tự tăng dần,

bắt đầu từ bên trái của chính bạn


Trong trường hợp số trên các viên gạch bằng nhau,

bạn phải đặt viên gạch màu đen ở bên trái

 

Viên gạch Joker có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn, màu sắc,

thứ tự không bị ràng buộc. Trong trò chơi, bạn không thể thay đổi vị trí của chúng.

 

Mũi tên ở mặt sau của viên gạch biểu thị các quy tắc tương ứng

 

<Tiến trình trò chơi>

Lấy một viên gạch ở dưới sàn và kiểm tra số trên đó


Sau khi kiểm tra số, bạn xếp viên gạch vào giữa các viên gạch mà bạn đã xếp sao cho phù hợp với quy tắc


Sau đó, bạn che một viên gạch của đối thủ và suy luận về số trên đó

 

Nếu suy luận thành công, bạn mở số trên viên gạch.

Người đã suy luận thành công có thể tiếp tục suy luận

về các viên gạch khác hoặc qua lượt 

 

 

Khi suy luận thất bại, bạn phải mở viên gạch bạn vừa lấy gần đây của mình.

Nếu không còn viên gạch nào trên sàn, mỗi lần suy luận thất bại,

bạn có thể mở một viên gạch của mình mà bạn chưa mở.


<Kết thúc trò chơi> 

Khi tất cả các viên gạch số của một người chơi được tiết lộ, trò chơi sẽ kết thúc