Đây là trò chơi mở thẻ một lá mỗi lượt.

Người có nhiều thẻ quả nhất sẽ chiến thắng.Bài hoa quả

(Halli Ghalli)

2-6người / 10phút / BEST4-2<Phần cấu thành>


14 lá thẻ dâu14 lá thẻ chuối14 lá thẻ chanh
14 lá thẻ mận
(Tổng cộng 56 lá thẻ)
1 cái chuông
<Chuẩn bị trò chơi>Sau khi trộn đều bài, bạn chia đều số lá bài cho mỗi người<Tiến trình trò chơi>


Lật từng lá bài theo chiều kim đồng hồ mỗi lượt.
(Khi lật, đảm bảo người khác có thể nhìn thấy mặt trước trước khi người lật thấy)

Nếu có đúng 5 lá bài cùng một loại quả hiển thị, bạn đập chuông
Người đầu tiên đập chuông sẽ đặt tất cả các lá bài trên sàn vào đáy của bộ bài của mình

Trong trường hợp đập chuông sai
Bạn phải chia 1 lá bài cho mỗi người
Khi hết bài trong bộ bài của mình,
bạn sẽ bị loại khỏi trò chơi
Trong trường hợp chỉ còn hai người lại,
người đầu tiên đập chuông theo đúng quy định sẽ chiến thắng trong trò chơi.