Trong trò chơi,
bạn thua nếu tổng số điểm trên các lá bài của bạn vượt quá 77 khi đến lượt của bạn,
và bạn chiến thắng nếu bạn vẫn còn chip đến cuối trò chơi.
LoBo77

2-8người / 30phút / BEST2-2
1. Phần cấu thành24 lá bài số đơn vị
8 lá bài số 10
7 lá bài số hàng chục

24 lá bài đặc biệt

24 viên chip trò chơi
2. Chuẩn bị trò chơiMỗi người nhận ba viên chip.
Lắc bài và phân chia năm lá cho mỗi người,
những lá bài còn lại được để ở giữa mà không được nhìn thấy


3. Chức năng của các lá bài đặc biệtThẻ số 0 thêm 0 để qua lượt
Thẻ số -10 trừ đi 10 từ số hiện tại để qua lượt.
Ví dụ, nếu người trước đã nói 76, khi đánh lá bài này thì sẽ là 66
Thẻ đổi hướng chơi

Thẻ nhân đôi:

Kết thúc lượt của tôi bằng số 0, và người tiếp theo phải đặt hai lá bài.

4. Tiến trình trò chơiXác định người chơi bắt đầu và bắt đầu trò chơi từ người đó theo hướng bên trái.


Khi đến lượt mình, bạn đặt một lá bài và phải nói to số trên thẻ đó.

Ví dụ: Nếu bạn đặt thẻ số 5, bạn phải nói '5'.
Bạn phải đặt thẻ đã chơi xuống vị trí bỏ thẻ (vị trí của thẻ số 5), 
và lấy một thẻ mới. Ví dụ: Khi lượt của bạn kết thúc, bạn phải có 5 lá bài trên tay.

Nếu bạn không lấy thẻ mới, bạn phải tiếp tục trò chơi với 4 lá bài.


(có ý nghĩa)Trong trò chơi, khi bạn nói các số là bội số của 11 như 11, 22, 33, 44, 55, 66, bạn sẽ mất một chip.


5. Kết thúc trò chơi

"Trò chơi tiếp tục cho đến khi chỉ còn một người giữ chip. 
Người cuối cùng còn giữ chip sẽ là người chiến thắng."