Cần có xúc xắc và may mắn!

Trò chơi này dành cho người có điểm cao nhất để chiến thắng!


yatzy
(yatzy, Yacht Dice)

1+người / 30phút / BEST6-3


mục lục

[1] Phần cấu thành

[2] Chuẩn bị trò chơi

[3] Tiến trình trò chơi

[4] kỷ lục ghi điểm

[1] Phần cấu thành

5 viên xúc xắc

 


cốc xúc xắc

 


khay xúc xắc


thẻ điểm 


[2] Chuẩn bị trò chơi

Hãy tung xúc xắc và sắp xếp thành bộ bài để nhận điểm cao

Bạn cần phải chọn một chiến lược chiến thắng thông minh để nhận điểm cao với mỗi lượt chơi của mình.

 

Hãy đặt khay xúc xắc lên giữa bàn.
Đặt 5 viên xúc xắc vào cốc xúc xắc và đặt chúng bên cạnh khay.
Đặt một cái quạt (không bao gồm trong trò chơi) và một bảng điểm gần đó.
Viết tên của mỗi người chơi lên bảng điểm.
 

[3] Tiến trình trò chơi

Hãy quyết định người chơi đầu tiên và bắt đầu từ người chơi đó, sau đó tiếp tục theo chiều kim đồng hồ.

 

1. Lắc xúc xắc và quyết định (tối đa 3 lần).

  

 

Khi lượt đầu tiên, bạn sẽ lắc tất cả 5 xúc xắc.

  

 
Trong lượt đầu, bạn có thể giữ lại số xúc xắc mong muốn.
Bạn đặt các xúc xắc bạn muốn giữ lại lên khay giữa.
Sau đó, bạn lắc lại các xúc xắc còn lại.
 

Sau khi lắc lần thứ hai, bạn có thể giữ lại các xúc xắc như cách trước.
(Bạn cũng có thể lắc lại các xúc xắc mà bạn đã giữ lại sau lần lắc trước đó.)

Sau khi lắc lần thứ ba, giá trị của xúc xắc được xác nhận.
Bạn không thể tiếp tục lắc thêm xúc xắc nữa.

 

 

Tất cả các xúc xắc được xác nhận và được đặt lên khay trên.

 2. Chúng ta sẽ ghi điểm vào một trong 12 ô trên bảng điểm khi kết thúc mỗi lượt chơi. Mỗi người chơi phải chọn một ô để ghi điểm, và mỗi ô chỉ được ghi một lần cho đến khi kết thúc trò chơi. Khi một người kết thúc lượt chơi, họ chuyển lượt cho người bên trái. Một vòng sẽ kết thúc sau khi mỗi người đã hoàn thành một lượt chơi. Vì có tổng cộng 12 ô trên bảng điểm, trò chơi sẽ kết thúc sau 12 vòng. Người chiến thắng sẽ là người có tổng số điểm cao nhất!

 

[4] kỷ lục ghi điểm


đầu bảng điểm 
Tổng số điểm của tất cả các ô trên bảng là điểm này. 
! Bonus trên cùng (0 hoặc 35) !
Nếu tổng điểm của 6 ô trên cùng đạt 63 điểm trở lên, bạn sẽ nhận thêm 35 điểm.

 


cuối bảng điểm
Đây là ô điểm yêu cầu một cấu trúc cụ thể của bộ bài.
  


Lựa chọn (Từ 0 đến 30 điểm).

Tổng giá trị của tất cả các mặt xúc xắc.

 


Poker (từ 0 đến 30 điểm)

Nếu ít nhất 4 mặt xúc xắc có cùng giá trị, thì tổng giá trị của tất cả các mặt xúc xắc được tính.

 


Full House (từ 0 đến 30 điểm)

Nếu có 3 mặt xúc xắc có cùng giá trị và 2 mặt xúc xắc khác nhau có cùng giá trị (hoặc nếu tất cả 5 mặt xúc xắc có cùng giá trị), thì tổng giá trị của tất cả các mặt xúc xắc được tính.

 


Small Straight (0 hoặc 15 điểm)

Nếu 4 trong số 5 con xúc xắc có giá trị được sắp xếp theo thứ tự (1-4, 2-5, 3-6), thì bạn được 15 điểm.Thẳng lớn (0 hoặc 30điểm)

Nếu tất cả 5 con xúc xắc có giá trị được sắp xếp theo thứ tự (1-5 hoặc 2-6), bạn được 30 điểm.

 

Du thuyền ( 0 hoặc 50 điểm)

Nếu tất cả 5 con xúc xắc giống nhau, bạn được 50 điểm.

 

Điểm sẽ được tổng hợp và người có điểm cao nhất sẽ chiến thắng!