Hãy nhẹ nhàng kéo que ra!

Chúng ta cần giải cứu được nhiều con khỉ nhất có thể.

Trò chơi rút khỉ

(Tumblin' Monkeys)


----------mục lục----------
-------------------------

2-4người / 30phút / BEST cái kệ


mục tiêu của trò chơi

🐵 Cẩn thận kéo que màu ra khỏi cây dừa để không làm rơi con khỉ.

🐵 Người giữ được ít con khỉ nhất sẽ chiến thắng trong trò chơi.


<Phần cấu thành>

Cây dừa🌴

Khỉ🐒(30 con)

Que màu sắc(30 que)

Xúc xắc màu sắc🎲 (1 cái)


<Chuẩn bị trò chơi>


1. Hãy cắm tất cả các que màu vào lỗ phù hợp.2. Hãy đặt tất cả các con khỉ lên trên cây. 
(Nếu có con khỉ rơi, hãy đặt lại lên cây.)


<Tiến trình trò chơi>

1. Bắt đầu từ người trẻ nhất.


2. Khi đến lượt của mình, bạn sẽ tung xúc xắc và rút que màu giống với màu của xúc xắc.
Bạn cần rút que màu ở tầng cao nhất trước.
(Ví dụ: Nếu bạn tung xúc xắc màu xanh như hình ảnh, 
bạn sẽ rút que màu xanh ở tầng trên cùng)3. Khi rút que màu, nếu có con khỉ rơi xuống, người đã rút que sẽ lấy con khỉ đó. 🙊

4. Nếu không có que màu giống với màu của xúc xắc, 
bạn sẽ bỏ qua lượt của mình và chuyển lượt cho người tiếp theo.

5. Trò chơi tiếp tục theo chiều kim đồng hồ cho đến khi tất cả các con khỉ đều rơi khỏi cây.

6. Người giữ ít con khỉ nhất sẽ chiến thắng trong trò chơi. 🏆